Boerderij- en veldnamen

In oktober is het boek Boerderij- en veldnamen in Wehl verschenen. Het boek is uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging Wehl en de Mr. H.J. Steenbergenstichting. Na jaren studie zijn nu de namen van boerderijen, veldnamen en een aantal panden in het dorp geïnventariseerd en aan het papier toevertrouwd. Wehl is verdeeld in een tiental vakken en ieder vak heeft een eigen kaart voorzien van de verzamelde gegevens. Naast de kaart is ook een luchtfoto van hetzelfde gebied afgedrukt, zodat een en ander duidelijk te lokaliseren is.

Het hoofdstuk Veldnamen in Wehl wordt voorafgegaan door een beschrijving van de bodemgesteldheid en het grondgebruik. Uitgebreid worden de namen voor bouw- en weilanden, bossen, hoogten en laagten, wegen en wateren besproken. Alle archieven zijn uitgeplozen en daarnaast zijn mensen op pad geweest om de nu nog bestaande namen van informanten te vernemen, zodat door de hele geschiedenis heen alles is vastgelegd.
Waar kwamen die namen vandaan en wat betekenen ze? Een uitgebreide uitleg wordt gegeven!
De teksten zijn geïllustreerd met schitterende kleurenfoto’s van boerderijen en hun omgeving.
Voor de liefhebber van geschiedenis, maar ook voor hen die nu wel eens willen weten waar bijvoorbeeld Beste
Vaderskamp (= Grootvaders beste wei!) vandaan komt, mag dit boekwerk in de boekenkast niet ontbreken.

5 euro
(buiten Wehl worden verzendkosten berekend, maar het boek kan ook worden afgehaald op maandagmiddag
in de OVW ruimte van 14.00-16.00 uur.)

© Oudheidkundige Vereniging Wehl Postbus 11, 7030 AA Wehl | E-mail: ov.wehl@hotmail.com