Heerlijck Ni-js

Heerlijck Ni-js 68 juli 2019 is uit

Gerard van de Graaf haalt herinneringen op aan een rijk ambtelijk leven bij de gemeente Wehl.

‘Trouwen in Wehl’: in de tijd dat Wehl nog niet tot Nederland behoorde, was het vaak de toevlucht voor trouwlustigen, voor wie om de een of andere reden beletselen bestonden om in de echt verenigd te worden.

Huwelijk Gerrit Seesink en Hermien Seesink- Harmsen op 10 juli 1936. In memoriam Evert Seesink.

Harry Moorman heeft zijn herinneringen aan de oorlog en bevrijding opgeschreven.

Al verschillende keren was in de afgelopen jaren de oudst bekende tekening van Wehl, uit 1775 en gemaakt door Jan Brandes, te bewonderen (zie HN 28). In Heerlijck Ni-js is er echter nog nooit een inhoudelijk verhaal over deze bijzondere tekening geschreven. Zeker nu ook heel recent deze tekening op de voorkant van het plaatjesalbum Wehl en Nieuw-Wehl in beeld staat afgebeeld, is het tijd om er meer aandacht aan te besteden.

Breken we ons in onze dagen het hoofd over de toenemende hoeveelheid teken, buxusmotten en niet te vergeten de processierups, ook in vroeger dagen waren er verschijnselen in de natuur die de mensen van die tijd hoofdbrekens kosten: Onheil op de iep bij ‘Broekhuizen’.

Ingrid Rensen schreef over het uitgaansleven in Wehl van haar jeugd: Down Town,
Olde Beth en Walk Inn.

Harold Jamieson (26) uit Brantford in de Canadese provincie Ontario sneuvelde tijdens de bevrijding bij de Wehlse Beek.

Op de achterzijde een foto van het brandweercorps van Wehl uit mei 1986

© Oudheidkundige Vereniging Wehl Postbus 11, 7030 AA Wehl | E-mail: ov.wehl@hotmail.com