Heerlijck Ni-js

Heerlijck Ni-js 64 juni 2018 is uit

Aloys Lukkassen schreef het verhaal over HINRICH HERMANN SELLIEN een enerverend leven -van avontuur, tragedie en volharden- dat begint in 1789 in Lübeck en eindigt in 1844 wanneer hij, als HENDRIK HARMEN SALIJN, in het WEHLSE BROEK overlijdt.

omstreeks 1894 verscheen bij drukkerij/uitgeverij C. Misset te Doetinchem het boekje “Gids voor Doetinchem en Omstreken”. Het is een van de eerste boekjes met wandelroutes voor Doetinchem en omgeving. Het bevat 49 pagina’s met tekst, vijf ongenummerde wandelkaarten en nog eens een veertigtal ongenummerde pagina’s met tientallen advertenties van met name winkels, cafés, herbergen en bedrijven uit de regio. (Ook meer dan honderdtwintig jaar geleden had men dus al publicaties waarvan meer dan de helft was gevuld met reclame!) Het geheel is geïllustreerd met soms gedetailleerde tekeningen, deels gebaseerd op foto’s van fotograaf K. Karsen uit Doesburg. We hebben de wandelroute Stilliwald opgenomen in Heerlijck-Ni-js.

Wederom twee mooie schoolfoto's: VGLO Schooljaar: waarschijnlijk 1959-1960 en Henricusschool klas 6 Schooljaar 1944-1945: Afscheid lagere school

Van Barneveld van Mathena: er is in Wehl een Van Barneveldlaan en dat is nog zo ongeveer het enige, dat herinnert aan de familie van Barneveld. Onder de oudere lezers is er misschien een enkeling, die zich iets over de naam of de familie kan herinneren. Van Barneveld was eigenaar van een flink aantal boerderijen met het bijbehorende land. Het totale grondbezit lag rond de 150 hectare.

In “Tijdschrift voor onze broeders in missie en vaderland” uit 1946 leest u een verslag geschreven door de Wehlse broeders van de periode 2 september 1944 tot aan juni 1945:

“Denken wij terug aan de dagen die liggen tussen 3 Sept. ‘44 en 1 Mei ‘45 dan treden steeds weer op de voorgrond als sterkste en meest verheugende herinneringen: de zo zichtbare bescherming van O. L. Heer, van onze hoge Patronesse en van St. Jozef, en daarnaast de steeds zorgende toewijding en gulle hartelijkheid van hen, die ons acht maanden lang liefdevol en belangeloos huisvestten.”

© Oudheidkundige Vereniging Wehl Postbus 11, 7030 AA Wehl | E-mail: ov.wehl@hotmail.com