Agenda

Maandag 11 februari
Lezing Oudheidkundige Vereniging Wehl: De IJsselinie

Een NAVO-verdedigingslinie uit de koude oorlog. De regering besloot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water te zetten als de Sovjet-Unie en haar bondgenoten een opmars zouden beginnen. Deze waterlinie wat tot eind 1990 een groot geheim. De Stichting IJssellinie is een vrijwilligers organisatie. Zij restaureert en beheert de overblijfselen bij Olst van de verdedigingslinie. Van 1950 tot 1968 moest deze linie ervoor zorgen dat het Rode Leger zou worden vertraagd. In het diepste geheim werden stuwen sluizen en inlaatwerken gebouwd. Ook werden veel verdedigingswerken aangelegd. Pas na de opheffing van de geheimhouding in 1990 en na archiefonderzoek werd duidelijk wat de IJssellinie was en wat de consequenties zouden zijn geweest voor de bevolking als de waterlinie daadwerkelijk in werking was getreden. Er zal extra aandacht worden besteed aan Wehl, en de inundatiekaarten van het gebied worden opgenomen in de presentatie.

Foto: www.ijssellinie.nl

De lezing wordt gehouden in de toneelzaal van het
Koningin Beatrixcentrum, Kon. Wilhelminastraat 12, 7031 AC Wehl. De avond start om 20.00u en is voor leden gratis toegankelijk. Niet-leden betalen €2,50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rondleidingen

De Oudheidkundige Vereniging Wehl verzorgt op verzoek rondleidingen door het dorp Wehl. Onder leiding van een gids wordt een wandeling gemaakt langs historisch markante plekjes in het dorp.

Bij belangstelling graag contact opnemen met voorzitter Winfried Alofs

Lezen van oud schrift voor beginners

Bij voldoende belangstelling zal er deze winter door het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg weer een cursus "Lezen van oud schrift voor beginners" worden gegeven.
De cursus wordt gegeven op een dinsdagavond en om de twee weken van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. We beginnen in november.
De locatie is de studiezaal van het streekarchivariaat in Doesburg (Nieuwstraat 4).
De kosten bedragen € 75,00 per persoon. (Inclusief koffie/thee)
De cursus kan in overleg eventueel op een andere locatie worden gegeven, bijvoorbeeld in een ruimte van een oudheidkundige/historische vereniging indien er uit die plaats veel deelnemers zijn.
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.
De cursus wordt door ondergetekende gegeven en bestaat uit tien lesavonden.
 
Aanmelden kan via sald@freeler.nl, telefonisch: 0313-481319 (streekarchivariaat locatie Doesburg), of via alexkoster@hotmail.nl.

• Fiets- en wandelroute Wehl en Nieuw-Wehl
Op donderdagmiddag 2 april vond in aanwezigheid van wethouder van der Meijs de feestelijke presentatie plaats van twee nieuwe fiets- en wandelroutes in het buitengebied rondom Wehl en Nieuw-Wehl. Deze routes zijn samen met bewoners gerealiseerd in het project ‘Trots op onze Streek ’.

Fiets- en wandelroutes
In het buitengebied rondom Wehl en Nieuw-Wehl is een fietsroute van ruim 25 kilometer uitgezet langs cultuurhistorisch interessante plaatsen. Ook zijn er twee nieuwe gemarkeerde wandelroutes. Eén rondom Nieuw-Wehl (6 km) en één in het Wehlse Bos (9 km). Op vier verschillende plaatsen zijn informatieborden geplaatst. De folders van de fiets- en wandelroutes zijn te koop bij de Oudheidkundige Vereniging Wehl, Warenhuis Frans Jansen, Cafetaria Mini Resto 't Spaontje en Cafetaria Snack Town voor 1,- per stuk.

Trots op onze Streek
In het project Trots op onze Streek werkt de gemeente Doetinchem samen met actieve bewoners en Stichtingen als de Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap en de Oudheidkundige Vereniging Wehl aan het meer zichtbaar en beleefbaar maken van de streekeigen cultuurhistorie.

• Facebook
Volg Oudheidkundige Vereniging Wehl op Facebook

• Boerderij- en veldnamen in Wehl
In oktober 2014 is het boek Boerderij-en veldnamen verschenen

• 100 Jaar s.v. Concordia Wehl
In augustus 2014 is het jubileumboek verschenen i.s.m. Oudheidkundige Vereniging Wehl. Bestellen kan via ov.wehl@hotmail.com

© Oudheidkundige Vereniging Wehl Postbus 11, 7030 AA Wehl | E-mail: ov.wehl@hotmail.com