Oudste vermelding van Wehl

De oudste schriftelijke vermelding van Wehl dateert waarschijnlijk uit het jaar 1188, of mogelijk enkele jaren later. Het wordt namelijk vermeld in de zogenaamde Goederenlijst van de graaf van Dale. Deze lijst geeft een overzicht van de bezittingen die de graaf had. Helaas is slechts een kopie van die lijst bewaard gebleven, het origineel is verloren gegaan. Daarom weten we ook niet precies in welk jaar de bezittingen in Wehl (en veel andere plaatsen) voor het eerst genoteerd zijn. Meer over de eerste vermelding staat in Heerlijck Ni-js nummer 10, blz. 6-8.

Historische kaarten

In de 18de eeuw (1735) werd de gehele gemeente Wehl minutieus in kaart gebracht. De zestien kaarten werden samengevoegd in een atlas. Van enkele onderdelen van deze atlas zijn detailopnamen gemaakt. De afbeeldingen mogen zonder toestemming worden gebruikt voor werkstukken, scripties etc. door scholieren en studenten. Een correcte bronvermelding hoort er natuurlijk altijd bij. Voor alle andere vormen van publicatie, ook voor internetsites, dient men schriftelijke toestemming te hebben van het bestuur van de Historische en Archeologische Stichting. Tussen 1865 en 1869 werden door Jacob Kuyper ongeveer 1200 kaarten (in een serie van 11 delen) getekend. Ze werden uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden onder de naam Atlas van Nederland. De kaarten, die veelal los te koop zijn, staan bekend als “Atlas van Kuyper” of ook wel de “Kuyper-kaartjes”. De atlas van Gelderland verscheen als tweede deel in 1865 met daarin de kaart van Wehl.
Klik hier voor de kaart