Geschiedenis Oudheidkundige Vereniging Wehl

In 1985 werd er door R. Dane en A.G.B. Koster een werkgroep in het leven geroepen die zou gaan bekijken of het oprichten van een oudheidkundige vereniging in de gemeente Wehl voldoende draagvlak zou hebben. Deze werkgroep bestond behalve de reeds genoemde personen uit de heren M.H. Engels, G.M. van der Graaf, G.A. Groen en J.J.M. Olminkhof.

De festiviteiten rond de viering van honderd jaar spoor tussen Zevenaar en Winterswijk en de opening van de nieuwe sporthal (27 april 1985) vormden een mooie gelegenheid om direct flink aan de weg te timmeren. Aan het jubileum van de spoorweg wordt aandacht besteed in een boekje. Dit zal het eerste nummer van Heerlijck Ni-js worden.

De belangstelling vanuit de Wehlse samenleving bleek groter dan verwacht, zodat op 6 januari 1986 de Oudheidkundige Vereniging Wehl (OVW) een feit was. Het eerste bestuur bestond uit de heren W. Berendsen (voorzitter), W. Hermsen (secretaris), G.A. Groen (penningmeester), W. Alofs, R. Dane. A. Koster stond het bestuur als adviseur ter zijde.