Heerlijck Ni-js 76

Heerlijk Ni-js 76 is uit, leden krijgen het z.s.m. thuisgestuurd.

 

Losse nummers € 4,-, exclusief verzendkosten. In Wehl gratis bezorgd. Bestellen via: ov.wehl@hotmail.com

Heerlijk Ni-js in vogelvlucht

Het begon met een koffer… (deel I)

Berghaus Confectie-atelier in Nieuw-Wehl en Wehl

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland volop groeimogelijkheden voor reeds bestaande bedrijven. Zo ook voor Berghaus Confectie-atelier N.V. Al vóór de oorlog, maar zeker ook daarna, kent dit bedrijf een ongelooflijk snelle groei. Vanwege ruimere mogelijkheden om personeel te werven, worden voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van de confectieproductie in Nederland middels vestigingen in de Achterhoek en de Liemers.

“Ik lijk de paus wel!”

Met die woorden kwam op de stralende zondag van 3 september 2023 emeritus-pastoor Herman Brummelhuis de goed gevulde en mooi versierde Nicolaaskerk in Schalkhaar binnen bij de feestelijke plechtigheid rond het 65-jarig jubileum van zijn priesterschap.

Guus van Goethem

Augustinus Johannes (Guus) was nummer tien van de elf kinderen van het echtpaar Augustinus van Goethem en Lucia Jansen. We interviewden Guus in november 2007

Jansen Bonenpad… of toch Bonaparte? (vervolg HN 75; 25-29)

Herinneringen van de Brabantse tak.

In Heerlijck Ni-js 75 gaf Sjef Jansen ons de verklaring voor het feit dat Bone(n)pad wel degelijk een verbastering was van Bonaparte. Sjef, woonachtig in Brabant, had zijn conclusie uit mondelinge overlevering en besloot met de opmerking “Het zou best eens waar kunnen zijn”.

Heerlijck Ni-js 75

Heerlijk Ni-js 75 is uit, leden krijgen het z.s.m. thuisgestuurd.

Heerlijck Ni-js 75

 

Losse nummers € 4,-, exclusief verzendkosten. In Wehl gratis bezorgd. Bestellen via: ov.wehl@hotmail.com

Heerlijk Ni-js in vogelvlucht
Uit het leven van ‘Bruur Klaassen van ‘t Hagelkruus’

De monumentale boerderij Groot Byvoorde in Wehl werd sinds 1840 gepacht en bewoond door een familie Klaassen, die afkomstig was uit Angerlo. De eerste Klaassens waren Hermanus (Derk) Klaassen (Claessen) en Christina (klaasje) Pasch, Toen zij er gingen wonen is de boerderij gerestaureerd. In 1978 werd Groot Byvoorde, dat in het bezit was van de familie Van Barneveld (als erfgenamen van Jhr Ph.De Bellefroid),  via zaakwaarnemerskantoor Berendsen gekocht door Gerrit Klaassen en zijn zus Marie.

Jansen Bonenpad… of toch Bonaparte?

Bijnamen. Zoals ook in veel andere plaatsen ontbreekt het in Wehl niet aan het duiden van families door er een bijnaam aan toe te voegen. Bijna altijd is het de bedoeling om daarmee mensen met dezelfde naam uit  elkaar te houden. Hoe zat dat met Jansen Bonenpad?

In Memoriam Rudolph Dane

Ruud Dane, voor de mensen binnen de OVW ‘mijnheer Dane’ was medewerker van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, toen hij in 1985 het initiatief nam om in Wehl een historische vereniging op te richten.

In Momoriam Ernest  Scheerder

“Ernest was een goed mens met een groot hart.”Zo werd hij door zijn familie treffend omschreven in de aankondiging van zijn overlijden.
Binnen de Oudheidkundige Vereniging werd hij zeer gewaardeerd! Altijd bescheiden aanwezig en waar hij kon gaf hij zijn bijdrage aan vele de werkzaamheden.

 

 

100 Jaar Concordia Wehl

100 Jaar Concordia Wehl

Jubileumboek van voetbalclub S.V. Concordia Wehl. Met onder meer: de geschiedenis van 1914 tot en met 2014, leuke interviews met Concordianen, achtergrondartikelen over de club, krantenknipsels en vooral veel oude en nieuwe foto’s. 256 pagina’s full color.
Te koop bij de oudheidkundigevereniging wehl. € 12,50

Boerderij- en veldnamen

Boerderij- en veldnamen in Wehl

Boerderij- en veldnamen in Wehl

Het boek is uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging Wehl en de Mr. H.J. Steenbergenstichting. Na jaren studie zijn nu de namen van boerderijen, veldnamen en een aantal panden in het dorp geïnventariseerd en aan het papier toevertrouwd. Wehl is verdeeld in een tiental vakken en ieder vak heeft een eigen kaart voorzien van de verzamelde gegevens. Naast de kaart is ook een luchtfoto van hetzelfde gebied afgedrukt, zodat een en ander duidelijk te lokaliseren is. Het boek is te koop bij de Oudheidkundige Vereniging Wehl.  € 5,-

Website

Beste bezoeker van onze website,

Welkom op de site van de Oudheidkundige Vereniging Wehl. Deze geeft een mooi overzicht van onze vereniging en de werkzaamheden die worden verricht.
De doelstelling van de vereniging is om de historie van de dorpen en buurtschappen in de voormalige gemeente Wehl te ontsluiten en vast te leggen. Dit doen we al sinds 1986 met een goed resultaat. Vele nummers van ons tijdschrift Heerlyck Ni-js en een groot aantal publicaties zijn sindsdien verschenen. Verder is er veel belangstelling voor onze lezingen en andere activiteiten. Met bijna 600 leden mogen we best trots zijn op de Oudheidkundige Vereniging Wehl. Het verplicht ons om in de toekomst actief te blijven en de historie van Wehl en Nieuw-Wehl levend te houden.
Vind je niet wat je zoekt, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.
Winfried Alofs, voorzitter