Heerlijck Ni-js

Heerlijck Ni-js 66 juni 2019 is uit

In Heerlijck Ni-js 64 beloofden we de voorgeschiedenis en de afkomst van het geslacht Van Barneveld te behandelen. Gaan we terug naar Jacobus (*Zwolle 23-05-1805), de in Doesburg wonende likeurstoker, die gehuwd was met de uit Wehl afkomstige jonkvrouwe Isabelle de Bellefroid. De moeder van Isabelle zal door haar huwelijk met Philippe de Bellefroid katholiek geworden zijn en zo zal Jacobus dezelfde stap hebben gezet om met hun dochter te kunnen trouwen. Jacobus was het enige kind van Willem van Barneveld, die zich als brander en likeurstoker in Doesburg had gevestigd.
Van Barneveld van Mathena (vervolg)

Door alle tijden en door alle lagen van de bevolking heen is er sprake geweest van een volksreligieuze cultuur, ook in tijden waarin christelijke verwijzingen nog totaal afwezig waren. Als we spreken van volksreligieuze cultuur, dan gaat het over een belevingswereld, die zich afspeelt tussen geloof en bijgeloof, tussen officieel kerkelijke rituelen en geloofsopvattingen, private devoties en privéopinies. Studies van religieuze volkscultuur besteden hoofdzakelijk aandacht aan de rituelen en vroomheidsopvattingen die meestal raakpunten vertonen met de kerkelijke orthodoxie en orthopraxie. Een illustratief voorbeeld hiervan is de heiligenverering, maar ook het houden van processies.
De Wehlse ‘Umdracht’

Anita Weinans en Flora van Pul interviewden op vrijdag 7 februari 2014 huisarts Frank Bierens. Dit interview is door de redactie samengevat en nu te lezen in Heerlijck Ni-js. Lees hoe Wehl in de jaren vijftig een culturele revolutie meemaakte.
Interview huisarts Frank Bierens