Dialect

Veel Wehlenaren spreken dialect vooral onder familie en buurtgenoten en het valt op, dat ook jongeren daaraan meedoen. Dit taalgebruik verbindt de mensen en draagt bij aan een sfeer van gemoedelijkheid.

Rond het jaar 2000 vormde zich binnen de Oudheidkundige Vereniging een werkgroep Dialect. In vele bijeenkomsten werden de letters A t/m Z doorlopen, op zoek naar ook specifiek Wehlse weergave van een groot aantal woorden. Het was voor de werkgroep de kunst om de gesproken taal om te zetten in geschreven taal. Het uiteindelijke resultaat was, dat in samenwerking met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, in 2011 het boek “Waehls plat” werd uitgegeven. Door deze samenwerking kon het boek worden opgenomen in de serie Telgen van ‘t Wald als Telge nummer 14.
Momenteel is men bezig met het invullen van dialectwoordenlijsten aangereikt door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Waehls-plat