Inhoudsopgave Heerlijck Ni-js

Uitgave nr. Blz Onderwerp Groep
1 4-6 Feestprogramma 100-jarig bestaan spoorlijn Zevenaar-Winterswijk Spoorwegen
1 7-14 De locaalspoorlijn Winterswijk-Zevenaar: enige flitsen uit het voorspel Spoorwegen
1 15-20 latere berichten Spoorwegen
1 20-22 Onderhoud van de spoorbaan Spoorwegen
1 22-28 Vervoer per spoor Spoorwegen
1 29-32 Van onverlichte overwegen en bloktoestellen Spoorwegen
1 33-36 Spoorwegpersoneel van toen Spoorwegen
1 37-40 De spoorwerg, die nooit werd aangelegd Spoorwegen
1 41 Bevolkingsstaat 1820 Bevolkingsstatistiek
1 42-46 Wehlse bossen Bossen
1 47-48 Lucas Jansen, voorvader van vele Wehlse en Liemerse Lucassen's Genealogie-Personen
1 49-51 Wehlshof Boerderijen
1 52-54 Bodemonderzoek in de gemeente Wehl Archeologie
2 4-6 De Heerlijkheid Wehl Heerlijkheid
2 7-9 Hoe Wehl uiteindelijk Nederlands werd Bestuur
2 10-13 Grensbepalingen van het grondgebied der Gemeente Wehl Grensbepalingen
2 14-15 De Plantage en het Stilliwald Bossen
2 16-18 Verkoop van de Heerlijkheid Wehl in 1895 Heerlijkheid
2 19 Heemkundig pionier (Bernardus Marinus Berendsen) Genealogie-Personen
2 20-21 Het Wapen van de Gemeente Wehl Wapen
2 22-26 De datering van oude ansichtkaarten Ansichten
2 27-29 De Smidse Nijverheid
2 30-32 De bodem waar Wehl op gebouwd is Grondsoorten
2 33-34 Kerkmis - kermis - sacramentsdag - scaramentsprocessie Kermis en processie
2 35 Aan de vergetelheid ontrukt Literatuur
2 36-37 Foto St. Henricusschool ±1930 Schoolfoto's
2 38-39 Foto St. Henricusschool 1949-1950 Schoolfoto's
2 40 Oud Wehl - Van werkgroep naar vereniging OVW
3 4 Proclamatie Bestuur
3 5-6 170 jaar geleden (1816) Bestuur
3 6-8 Joannes Melchers, eerste burgemeester van Wehl Genealogie-Personen
3 9 Kaart van 1844 door M.H. Conrad Plattegronden
3 10-11 De dienstreizen van J. Melchers in 1816 Genealogie-Personen
3 12-16 Lijst van mannelijke inwoners van Wehl in 1815 Bevolkingsstatistiek
3 17 mededeling werkgroep genealogie Genealogie-Personen
3 18-20 Over 'oud' gesproken (onderdeel I) - Boerenwoning het Koeslag Boerderijen
3 21-23 Over 'oud' gesproken (onderdeel II) - Boerderij Lieftogt - Grindstraat Boerderijen
3 24-25 Hoe was het leven in Wehl? (gewassen) Landbouw en veeteelt
3 26 Foto St. Martinusschool 1932 Schoolfoto's
3 27-32 Wehl 50 jaar bij het Koninkrijk der Nederlanden 1866 Bestuur
3 33 Foto St. Martinusschool 2e klas 1941-1942 Schoolfoto's
3 34-35 De Bewaarschool (Doesburgseweg) Onderwijs
3 36-38 De Zusters Dominicanessen vertrokken op 23-02-1986 uit Wehl Religieuzen / Panden
3 39-40 De datering van oude ansichten (deel II) Ansichten
3 41-42 Gemeentelijke herindeling anno 1859 Bestuur
3 43 Een oude foto komt tot leven (rundveebeoordeling dr. Schieven) Diversen
3 44 Wat Een Heerlijk Land Heerlijkheid
3 45-48 Gemeenten en hun onststaan Bestuur
3 49-50 Recontructie kapel R.K. Begraafplaats Begraafplaatsen
3 51-52 Macht en recht, schout en drost Bestuur
4 4-6 Wehl Nederlands, … en dan? Bestuur
4 7-9 Herinneringen aan het 'oude gemeentehuis' Panden
4 10-11 Een oud zakenpand (Giesen schoenen) Panden
4 12-13 Daglonershuis 'Huterkamp' Boerderijen
4 14-15 Het lager onderwijs in Nieuw-Wehl Onderwijs
4 16 Foto Nieuw-Wehl 1916 Schoolfoto's
4 17 Twee oud-zouaven uit Wehl (Verheij en Werlingshoff) (zie ook HN nr. 25) Genealogie-Personen / Zouaven
4 18-24 Zo maar een Wehlse jongen (Joep Coenen) Genealogie-Personen
4 25 Foto St. Henricusschool voorjaar 1948 Schoolfoto's
4 26-27 Kwartierstaat Mgr. Hendriksen Genealogie-Personen
4 28-30 Een Wehlenaar werd bisschop (Mgr. Hendriksen) Genealogie-Personen
4 30 Terugblik op de tentoonstelling 'Lucassen' Genealogie-Personen
4 31-32 Boekbespreking (van varken to veerploeg, genalogie Freriks) Genealogie-Personen
4 33-34 De veenmol Landbouw en veeteelt
4 35-38 De Koningsweg Over Wehl / Wegen
4 39-41 Broekhuizen (deel I) Panden
4 41-42 Voetbalvereniging 'Concordia' Wehl Verenigingen
4 43-44 Verslag van den landbouw Landbouw en veeteelt
4 45-48 Een inventarisatie van de bossen in Wehl uit 1799 Bossen
4 49 Datering van oude ansichten (deel III) Ansichten
4 50-52 Opgeschreven (het weer en gewassen 1854-1866 en Winter 1986-1987) Landbouw en veeteelt
5 4-9 Een Zwiterse soldaat te Wehl (Johan Breuweiler) Genealogie-Personen
5 10-11 Foto St. Henricusschool voorjaar 1948 Schoolfoto's
5 12-16 Wonen….vroeger en nu Woningbouw
5 17-23 Koksgoed (deel I en II) Boerderijen
5 24-26 Turen Landbouw en veeteelt
5 27-31 Het lager onderwijs in Wehl Onderwijs
5 32-33 Foto Raadhuis 1934 Foto's / Panden
5 34-39 Een mens moet eten om te leven Volksgebruiken
5 39-42 Wehl, De R.K. Kerk voor de ingrijpende verbouwing van 1916 Kerkgebouwen
5 43-45 Grote openbare verkoop te Wehl Heerlijkheid
5 46-47 Pastoor Smals Godsdienst
5 48 Tijdschriften en boeken Literatuur 
6 4-6 De voormalige kapel op de R.K. begraafplaats te Wehl Begraafplaatsen
6 7 In memoriam A.J.M. Sterck Genealogie-Personen
6 8-9 Primitieve ijzerwinning in Wehl Nijverheid
6 10-13 Een brief uit 1918 (August van Goethem) Genealogie-Personen
6 14 Foto A.M.D.G. november 1982 Verenigingen
6 15-17 Schriftelijke bronnen van de Wehlse geschiedenis Archieven / Geschiedenisbronnen
6 18-19 Foto St. Henricusschool 1930 Schoolfoto's
6 20-24 Broekhuizen (deel II) Panden
6 25-29 Het Gips-goed en zijn bewoners Boerderijen
6 30-35 Het bouwen/wonen in Wehl Woningbouw
6 35 Luchtfoto van Wehl 1949 Foto's / Woningbouw
6 36-41 Jagershuis en Stilli Wald van 1826-1922 (deel I) Panden / Bossen
6 42-47 Bommen op Wehl door Th.A. Blom (deel I) Literatuur / Oorlog
6 48 Willen we deze kapel behouden? (Maria Bidkapelletje  broederspaadje) Godsdienst / Panden
7 4-5 De voormalige buurtschap Duits (Thans Nieuw) Wehl over Nieuw-Wehl 
7 6-7 De sacramentsprocessie naar het 'Hagelkruis'en de  'Vlaggeboom' Kermis en processie
7 8 In memoriam E.M.G. Heemskerk Genealogie-Personen
7 9-10 Herinneringen aan de spoorweg Spoorwegen
7 11-18 Jagershuis en Stilli Wals van 1826-1922 (deel II) Panden / Bossen
7 19-23 Bommen op Wehl door Th.A. Blom (deel II) Literatuur / Oorlog
7 24-25 Volksverhalen Volksverhalen
7 26-27 Foto St. Henricusschool 1948 Schoolfoto's
7 28-33 Broekhuizen (deel III) Panden  
7 34-35 Boekbespreking - 800 jaar Olminkhof Genealogie / Literatuur
7 36-45 De bouwplaats 'Groot Breevoort' (deel I) Boerderijen
7 46-48 Plankenverkoop Oorlog
8 4-6 Fusains (overgenomen uit het tijdschrift Eigen Haard 1894) Boschwandeling Literatuur / Bossen
8 7-8 Un onbegriepelek veurval (Wehlse Broek - Giesen) Volksverhalen
8 9-14 Bommen op Wehl door Th.A. Blom (deel III) Literatuur / Oorlog
8 15-19 Roerig einde van de Tweede Wereldoorlog in Wehl Oorlog
8 20-22 Bevrijdingsfeesten in Wehl Oorlog
8 23-25 De grafsteen in de R.K. kerk Wehl - Pelgrom van Westerholt tot Hackfort (deel I) Begraafplaatsen / Personen
8 26-32 Moorman van het Jagershuis Genealogie-Personen
8 33-35 De 'vesting' Wehl in de Middeleeuwen Middeleeuwse geschiedenis
8 36-37 Foto St. Martinusschool klas 1 - 1934 Schoolfoto's
8 38-43 De bouwplaats 'Groot Breevoort' (deel II) Boerderijen
8 44 De Mariakapel in de takels Godsdienst /Panden
9 4-5 Foto Sacramentsprocessie in Nieuw-Wehl ±1929 Kermis en rocessie / Foto's
9 6-16 Een middeleeuws misdrijf alsnog opgelost Archeologie / Middeleeuwse geschiedenis
9 17-21 het gebit van Vrouw Holle van Diepenbroek Archeologie / Middeleeuwse geschiedenis
9 22-23 Foto Schoolreis klas 5, 6 en 7 van de school te Nieuw-Wehl±1951 Schoolfoto's
9 24-25 Biljartvereniging D.V.O. Verenigingen
9 26-31 Bommen op Wehl door Th.A. Blom (deel IV) Literatuur / Oorlog
9 32-35 De geschiedenis van het St. Martinusbeeld Godsdienst
9 36-40 De grafsteen in de R.K. kerk Wehl - Pelgrom van Westerholt tot Hackfort (deel II) Begraafplaatsen / Personen
10 4-5 Van Zoete wijn en bittere medicijn (Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers) Literatuur 
10 6-8 Wehl, 800 jaar. Een vergeten Jubileum? Middeleeuwse geschiedenis
10 9-15 Bommen op Wehl door Th.A. Blom (deel V) Literatuur / Oorlog
10 16-17 Derde klas van de Openbare Lagere School 16-04-1912 Schoolfoto's
10 18-21 Het overlijden en begrafenis anno 1899 (Echtpaar Brugman-Kniest) Volksgebruiken / Personen
10 22-24 De november-markt rond 1940 (kleinvee) Landbouw en veeteelt
10 25-33 Schenkenschans, de sleutel tot de tuin van Holland (deel I) Verdedigingswerken
10 34-35 In memoriam Br. Cyrillus Geijsberts en Br. Leofridus Schattefor Religieuzen / Personen
10 36-44 Dierbare herinneringen (deel I) Dierbare herinneringen
11 4-9 Wehlse zuster overleed op Ambon (Henrica Wilhelmina Moorman (Rica) - Zr M. Xaveria Religieuzen / Personen
11 10-13 Boekbespreking - Vier eeuwen Harbers door J.J.M. Olminkhof Literatuur / Genealogie
11 14-19 Bommen op Wehl door Th.A. Blom (deel VI) Literatuur / Oorlog
11 20-27 Dierbare herinneringen (deel II) Dierbare herinneringen
11 28-30 Het maaien met de aflegger, het binnenhalen en het dorsen Landbouw en veeteelt
11 31-36 Niet alle vooruitgang is verbetering … of wel?  Over Wehl
11 37-44 Schenkenschans, de sleutel tot de tuin van Holland (deel II) Verdedigingswerken
12 4-10 Dierbare herinneringen (deel III) Dierbare herinneringen
12 11-18 Bommen op Wehl door Th.A. Blom (deel VII) Literatuur / Oorlog
12 19-20 Boekbespreking - Wehl in oude ansichten door O.V.W. Literatuur / Ansichten
12 20-21 Schoolfoto St. Henricusschool eind jaren twintig Schoolfoto's
12 22-25 De strenge winter van 1941/1942 Over Wehl
12 26-27 Foto R.K. Zangvereniging 'Orpheus' o.l.v. Dhr. Harterink uit Zeddam±1949 Verenigingen / Foto's
12 28-32 Rond de bevrijding 1/2 april 1945 Oorlog
12 33 Poasmarge 1945. De dag der glorie door Bertus Lukkezen Literatuur / Oorlog
12 34-44 Het erve 'Bomgarden' (Groot Bahr) Boerderijen
13 4 In memoriam G.A. Groen Personen
13 5-10 Genealogie tussen Rijn en Ijssel Genealogie
13 11-12 Wir fahren nur vorwärhts Klein-Auto Ley  Nijverheid
13 13-25 Berend de Gier Justitie / Boerderijen
13 26-27 Foto Katholieke Jonge Meisjesvereniging ±1937 Verenigingen / Foto's
13 28-36 Dierbare herinneringen (deel IV) Dierbare herinneringen
14 4-5 Mensen maken geschiedenis (scholenfusie) Onderwijs
14 6-13 Een wandeling langs Liemerse kerken Kerkgebouwen
14 14-17 Een familiegeschiedenis ontrafelt - Stamboom geslacht Jansen aan de Slagenweg te Wehl Genealogie-Personen
14 18 Foto Industrie-onderwijs aan de Plattelandsvrouwen 1939 Foto's
14 19-22 Hoe de boer van 'Diepenbroek' voor het tericht werd gedaagd en zelf zijn strafmaat bepaalde Justitie 
14 23-35 Granaten op Nieuw-Wehl (deel I) Oorlog
14 36 Kerstmis door Bertus Lukkezen Literatuur / Gedicht
15 4-10 Granaten op Nieuw-Wehl (deelII) Oorlog
15 11-16 Genealogiskche bronnen ten aanzien van Wehl Genealogie
15 17-22 De kadastrale atlas van Wehl anno 1832 Literatuur / Plattegronden
15 23-32 Dierbare herinneringen (deel V) Dierbare herinneringen
15 33-34 Foto knapenkoor 1956 Verenigingen / Foto's
15 35-36 Huwelijken gesloten in het voormalige Wehlse gemeentehuis over Wehl / Panden
16 4-5 De Gemeentehuizen van Wehl door Gerard M. van de Graaf Literatuur / Panden
16 6 Kwartierstatenboek Literatuur
16 7 Heruitgave oude ansichtkaarten van Wehl Ansichten
16 8-23 Dierbare herinneringen (deel VI) Dierbare herinneringen
16 24 Foto naaiklas oude bewaarschool maart 1928 Onderwijs / Foto's
16 25-26 Een oude grafzerk - Agnes Ernestina Vos (e.v. Gerhardus Melchers (oud-burgemeester) Genealogie-Personen
16 27-36 Oorlogsherinneringen (deel I) Oorlog
Themanr. 4-13 Zusters en Broeders in Wehl Religieuzen
Themanr. 14-27 93 jaar Zusters Dominicanessen in Wehl Religieuzen / Godsdienst
Themanr. 28-40 Leven en werken van de Broeders in Wehl Religieuzen / Godsdienst
17 4-7 Burgemeester Henri Baron van Lamsweerde Genealogie-Personen
17 8-9 Foto St. Henricusschool ±1916 Schoolfoto's
17 10-19 Oorlogsherinneringen (deel II) Oorlog
17 20-21 van Lucas Jansen tot Jan Lucassen Genealogie-Personen
17 22-23 een wonderlijk voorval Justitie
17 24 Foto processie te Kevelaer 1954 Foto's
17 25-32 De post van Thurn un Taxis (deel I) Diversen
18 4-5 In memoriam M.H. Engels Personen
18 6-8 Opruiming historische monumenten Panden
18 9-15 Oorlogsherinneringen (deel III) Oorlog
18 16-19 Foto St. Henricusschool ±1960/1961 Schoolfoto's
18 20-25 Vervolg Oorlogsherinneringen (deel III) Oorlog
18 26 De kadastrale atlas van Wehl anno 1832 Literatuur / Plattegronden
18 27 De St. Martinuskerk te Wehl (werkgroep kerkgeschiedenis) Godsdienst
18 28-32 Het 'Bestemoders Goedje' te Wehl (familie Kaalberg) Boerderijen / Genealogie
19 4-5 In memoriam J.T.M. Bus-Snelting Personen
19 6-10 Het Wehlse gemeentehuis dat nooit gebouwd werd (ontwerp uit de jaren 30) Panden
19 11-14 In de groene fles (familie Coenen) Genealogie-Personen
19 15 Vorstendom Gelre Bestuur
19 16-19 Foto St. Henricusschool ±1963 Schoolfoto's
19 20-22 Vervolg Vorstendom Gelre Bestuur
19 23-24 Historische aardbeving 1756 Diversen
19 25-32 De post van Thurn un Taxis (deel II) Diversen
20 4-9 Jeugdherinneringen van Goethem Genealogie / Panden
20 10-13 De familie van Goethem Genealogie
20 14-24 De stoomtimmerfabriek van Damen aan de Stationsstraat Nijverheid
20 26-31 Blauwverven in Wehl / Verslag van de opgravingen hoek Keppelseweg/Grotestraat Nijverheid
20 32 Mededelingen van de penningmeester OVW
21 4-22 100 Dagen oorlogsperikelen (dagboek januari-april 1945) Oorlog
21 23-24 De familie Slösser te Wehl Genealogie-Personen
21 25-27 Rennen jongens, razzia (herinneringen van Bart Egberts) Oorlog
21 28-47 Oorlogsherinneringen door M.A.J. Koster Oorlog
21 48-50 Het gebeurde in 1944 (neergeschoten Halifax-bommemwerper) door Th.P. Giesen Oorlog
21 51-60 Oorlogsweeën van Wehl (03-09-1944 t/m 02-04-1945) - kroniek van een Zr. Dominicanes  Oorlog
22 4-8 10 Jaar Oudheidkundige Vereniging Wehl OVW
22 8 Een welverdiende onderscheiding OVW
22 9 Rennen jongens, razzie - vervolg nr. 21 Oorlog
22 10-14 De tienden opgeheven, hoezo? (problemen tiendheffing) Bestuur
22 15-34 Moord op Johan Ragas, de schout van Wehl Justitie / Personen
22 35-36 Medelingen van het Bestuur en de redactie Literatuur / Video
23 4-6 Oorlogsherinneringen van Carel van Mierlo Oorlog
23 7-10 Autofabriek in Wehl? (Klein-Auto Ley) (zie ook HN 26) Nijverheid
23 11-14 De huisslachter en zijn gereedschap Volksgebruiken
23 15 Foto Het veefonds Achter-Wehl gefotografeerd voor het huis van fam. Hendriksen (vd Beijer) Foto's
23 16-28 De inheems-romeinse nederzetting enhet bijbehorende grafveld op Hessenveld Archeologie
24 4 AMDG - Voorwoord door Bennie Vonk (voorzitter) Verenigingen
24 5-12 AMDG - Het ontstaan Verenigingen
24 13-15 AMDG - De dirigenten Verenigingen
24 16-19 AMDG - De eeste decennia Verenigingen
24 20 AMDG - De twintiger en dertiger jaren Verenigingen
24 21-32 AMDG - Van na de Tweede Werelddoorlog t/m de vijftiger jaren Verenigingen
24 33-38 AMDG - Van de concoursen Verenigingen
24 39-46 AMDG - Federatieve Concoursen Verenigingen
24 48 AMDG - De zestiger jaren Verenigingen
24 49 AMDG - Muzikale families Verenigingen
24 50-52 AMDG - de laatste 25 jaar Verenigingen
25 4-5 Twee oud-zouaven uit Wehl (Verheij en Werlingshoff) (aanvulling HN nr. 4) Genealogie-Personen / Zouaven
25 6-7 Kruukskes met as Archeologie / Literatuur
25 8-11 Ulpia Noviomagus (Nijmegen) door A.B. Brussen Bestuur
25 12-13 Foto St. Martinusschool 3e klas  1948-1949 Schoolfoto's
25 14-15 Allereerste fgoto AMDG toch uit 1910 (Reuling-Martens) Verenigingen / Personen
25 16-17 Een Heerlijkheidsjubileum Bestuur
25 18-22 Katholieke verkenners in Wehl Verenigingen
25 23-29 Allerlei uit vroegeren tijd (deel I) Over Wehl / Geschiedenis
25 30 Groepsfoto ijsbaan Diepenbroek winter 1947 Foto's
25 30-32 Maalmachine Ley Nijverheid
26 4-16 Het lokaal primaat geldt: Een cultureel-mentale studie amateur-historische bedrijf Achterhoek en Liemers Diversen
26 17-25 Kleindorp (deel I) Over Wehl / Boerderijen / Personen
26 26-27 Autofabriek in Wehl (aanvulling op HN 23) Nijverheid
26 28-33 Allerlei uit vroegeren tijd (deel II) Over Wehl / Geschiedenis
26 34-40 Bij de 100ste geboortedag van huisarts Th.A. Blom Genelogie / Personen
26 41-43 Wehl tijdens de reformatie Godsdienst
26 44-45 Wortels in Wehl (Kremer) Genealogie-Personen
26 46-48 Andere bronnen (kranten) Archieven, Geschienisbronnen
27 4 Dr. Knox ontmaskerd? (Dr. Blom, aanvulling HN 26) Genealogie-Personen
27 5-7 Draden des doods', postume eer aan een Wehlenaar ( Eerste Wereldoorlog -Arend Seesink) Oorlog / Personen
27 8-15 Ronselarij en bevriijding van de recruut Johan Mes te Wehl Oorlog / Personen
27 16-21 Allerlei uit vroegeren tijd (deel III) Over Wehl / /Geschiedenis
27 22-23 Waar verbleef Elisabeth Daam? Genealogie-Personen
27 24-27 Foto bewaarschool anno 1939 Schoolfoto's
27 28-29 Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op Hessenveld Oorlog
27 30-48 Kleindorp (deel II) Over Wehl / Boerderijen / Personen
28 4-19 Kleindorp (deel III) Over Wehl / Boerderijen / Personen
28 20-24 Een Wehls dorpsgezicht uit 1775 van Jan Brandes Diversen
28 25 Een bijzondere vondst (munten gevonden door Pierik)
28 26-31 Kleindorp (deel III) vervolg Over Wehl / Boerderijen / Personen
28 32-35 Uit het dagboek van mijn grootvader Theodorus Wilhelmus Antonius Damen Oorlog 
28 36-40 Allerlei uit vroegeren tijd (deel IV) Over Wehl / Geschiedenis
29 4-10 Allerlei uit vroegeren tijd (deel V) Over Wehl / Geschiedenis
29 11-15 Het kerspel Beek in de Liemers, geschreven door J. Thoben Literatuur
29 16-17 V.G.L.O. te Wehl ±1952 Schoolfoto's
29 18-27 Bernard Rensen, een begenadigd fotograaf Personen
29 28 Waar verbleef Elisabeth Daam? (vervolg HN 27) Genealgoie / Personen
29 29 Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg Archieven, Geschienisbronnen
29 30-32 Een uitzonderlijke naamsverandering Genealgoie / Personen
30 4-11 Philippe-Jacques de Bellefroid, Militaire Genealogie-Personen
30 12-21 Het centrum van Wehl, gebied met bijzondere waarden Over Wehl / Dorpscentrum
30 22-23 Schoolfoto St. Martinusschool voorjaar 1949 de klas van Br. Rolandus Schoolfoto's
30 24 Familiefoto's: Familie Meijer-Welling 1920 Foto's / Personen
30 25-32 Schoenmaker blijf bij je leest' (familie Dammers) Genealogie-Personen
30 33-37 Allerlei uit vroegeren tijd (deel VI) Over Wehl / Geschiedenis
30 38-39 1701-2001: Een Wehls koninksrijkjubileum Bestuur
30 40-44 Van Achterwehl naar Nieuw-Wehl, de geschiedenis van een dorp Literatuur
31 4-13 De kerk van den H. Martinus te Wehl Kerkgebouwen
31 14-15 Schoolfoto St. Martinusschool 1942 de 4e klas van Br. Dominicus Schoolfoto's
31 16-25 De kerk van den H. Martinus te Wehl (vervolg) Kerkgebouwen
31 26-28 Nachtelijke diefstal in Emmerik Justitie
32 4-14 Schetesen uit de geschiedenis der gemeente Wehl (deel I) Over Wehl / Geschiedenis
32 15-17 Ted's World Travels - Theo Peters  (deel I) Genealogie-Personen
32 18-19 Schoolfoto St. Henricusschool Schoolfoto
32 20-27 Ted's World Travels - Theo Peters (deel I) (vervolg) Genealogie-Personen
32 28-29 Nieuwe publicatie van streekarchivaris 'Reizen is tol betalen' Literatuur
32 30-32 Ventster op het verleden' van Didam-Kollenburg in de Laat-Romeinse tijd Literatuur / Archeologie
32 33-35 Stamboomonderzoek in de Openbare Bibliotheek te Wehl Archieven, Geschienisbronnen / Genealogie   
32 36 Gelderland in woord en beeld 25-02-1927 (Boerenleenbank) Verenigingen
33 4-13 Schetesen uit de geschiedenis der gemeente Wehl (deel II) Over Wehl / Geschiedenis
33 14-15 Het archeologisch onderzoek op het terrein van Oldershove Archeologie
33 16-17 Ted's World Travels - Theo Peters (deel II)  Genealogie-Personen
33 18-19 Foto Kleuterschool (?) 1957 Schoolfoto's
33 20-36 Ted's World Travels - Theo Peters (deel II) (vervolg) Genealogie-Personen
34 4-7 Het archeologisch onderzoek op het terrein van Oldershove Archeologie
34 8-11 Nieuws van het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg Archieven, Geschienisbronnen / Plattegronden
34 12-38 Ted's World Travels - Theo Peters (deel III)  Genealogie-Personen
34 39 Uit de oude doos (foto's jongensgroepen) Foto's
34 40-48 Schetsen uit de geschiedenis der gemeente Wehl (deel IV) Over Wehl / Geschiedenis
35 4-26 Selectie van beschermenswaardige grafmonumenten te Wehl Begraafplaatsen
35 27 Uit de oude doos (uitstapje 1930 - Bruidspaar Lena Siebes (Koksgoed x Jan Heusingveld) 1947 Foto's
35 28-29 Een bijzondere haardplaat (Dorpszicht) (vervolg HN 36)) Boerderijen / Diversen
35 30-41 Ted's World Travels - Theo Peters (deel IV)  Genealogie-Personen
35 42-49 Schetsen uit de geschiedenis der gemeente Wehl (deel V) Over Wehl / Geschiedenis
35 50-51 R.K. Mannenkoor op bezoek bij de broeders in Maastricht Verenigingen 
35 52 Folder over verkoop Klaver en gras (15 juni 1906) Archieven, Geschienisbronnen
36 4-24 Stilstaan bij toen. Een Wehlenaar sneuvelde bij de Duitse inval op 10 mei 1940 (B.J. Evers) Oorlog / Genealogie
36 25-33 Kwartierstaat Bernardus Johannes Evers Genealogie-Personen
36 33-37 Groepsfoto St. Henricusschool ±1936 Schoolfoto's
36 38-39 Voer voor genealogen…. of wie was Peter Bless 'ex Eldrik'? (Boerderij 'De Pol') Genealogie / Boerderijen
36 40-41 Een roepende in de woestijng!'…een stukje industrieel erfgoed! (nummermelder van J.G. Pas) Nijverheid
36 42-50 Schetsen uit de geschiedenis der gemeente Wehl (deel VI) Over Wehl / Geschiedenis
36 50-52 Boekbesprekingen 1. De motte Montferland - 2. Technology of Early Historical Iron Production Literatuur
37 4-23 Duivensportvereniging 'De Zwaan' 50 jaar Verenigingen
37 24 Schoolfoto St. Martinusschool klas 6a en 6b 1966-1967 Schoolfoto's
37 25-28 Terugblik op 1854 Over Wehl / Geschiedenis
37 29-36 Spall's Pas, Diepenbroek en de kunstenaar Jan Damen Genealogie-Personen
37 37-42 Genealogie Spall te Wehl Genealogie-Personen
37 43-45 Een bijzondere haardplaat (Dorpszicht) (vervolg zie HN 36) Diversen
37 45 Ruilabonnementen met ' Heerlijck Ni-js' Literatuur
37 46-47 Een monument voor de Gemeente Wehl Over Wehl / Geschiedenis
38 4-7 Luchtoorlog boven Wehl Oorlog
38 8 Oorlogsherinnering Oorlog
38 9 De laatste dagen Oorlog
38 10-11 Proclamatie, Openbare kennisgeving Oorlog
38 12-14 Boekbespreking: 'Langs het en steg naar de grote weg' 400 jaar wegen en paden in Wehl Literatuur
38 15 Ley-Auto Nijverheid
38 16-17 Het geruisloze einde van de gemeente Wehl (oud-burgemeesters van Wehl) Bestuur
38 18 C.A.V.V. 50 jaar: 1956 Nijverheid / Foto's
38 19-21 Muzikale herinnering aan Wehl - Compositie 'Trip to Wehl' door Nina Savitcheva Diversen
38 22-24 Ter nagedachtenis aan Th.R.C. (Theo) Keller Personen
38 25-33 Wehlse molens in vogelvlucht Panden
38 34-35 Dankwoord bij het in ontvangst nemen van de ambtsketen gemeente Wehl Bestuur
39 4-11 Genealogie (deel I) Genealogie / Theorie
39 12-17 Molenaarsfamilies in Wehl (deel I) (Rijswijk-Peters) Genealogie-Personen
39 18-23 Huwelijken op locatie Genealogie-Personen
39 24-27 De moord op Kromme Naadje (Bernardus Ledderhof) Personen
39 28-29 Liemers Volkslied Diversen
39 30-33 Spitfire geborgen in Wehl Oorlog
39 34-37 Het Hagelkruis Volksgebruiken
39 38-39 Nieuws vanuit het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg Archieven, Geschienisbronnen
39 40 Publicaties: 1. Wanders in Nederland en Duitsland - 2. Het verhaal van Kaal 1257-2005 Literatuur / Genealogie
39 41 Foto St. Martinusschool 1930 Schoolfoto's
39 42 Klassenfoto ±1944 Schoolfoto's
40 4-12 Genealogie (deel II) Genealogie / Theorie
40 13-17 Weeklacht van een kapelaan (Harry Peters) Godsdienst / Personen
40 18-21 Twee zwarte jaren uit mijn jeugd (dwangarbeid A.F.M. (Tonnie) Jansen) Oorlog / Personen
40 22-30 De Geer'  'Het Bos'  'De Geer' (Zinders) (Thus-Lendering-Menting) Boerderijen / Genealogie
40 31 Zou ik Wehl vergeten? Nooit. (gedicht) Diversen
40 32-35 Hoe de gemeente Wehl 'landjepik' speelde bij Jozef Wolters Bestuur
40 36-37 De Handjes' (van een 'speulman' uit Doesburg) Volksverhalen
40 38-39 Toelichting bij het verhaal 'De Handjes' (Melgers) Personen
40 40 Foto Imelda Kleuterschool 1959-1960 Schoolfoto's
40 41 Foto St. Martinusschool 6e klas 1966 Schoolfoto's
40 42 Diepenbroek te Wehl Boerderijen
40 43 In memoriam Joop Olminkhof Personen
40 44-45 De strijdlustiege verkiezingskandidaat H.A. van Beek Bestuur
41 4-9 Wegversperring in Grotestraat moest Duits leger stoppen Oorlog
41 10-14 Coöperatie gaf boeren zelfvertrouwen Verenigingen
41 15-17 Héél Wehl is komedie! (Toneelvereniging) Verenigingen
41 18-19 Deelnemers aan de dansles ±1966 Foto's / Verenigingen
41 20-21 Samenvoeging van Kilder en Wehl afgeblazen Bestuur
41 22-24 Hoe kwam Olde Beth aan drankergunning? Genealogie-Personen
41 25 Advertentie uit de Gelderlander 1940 (Pensionaat Sint Martinus) Onderwijs
41 26-32 Schetsen uit de geschiedenis van de gemeente Wehl (deel VII) Over Wehl / Geschiedenis
41 33 De Sint Martinustoren (gedicht) Diversen
42 4-5 Een stukje industriële geschiedenis (Koster Electro) Nijverheid
42 6-7 Burgervader strijdt voor waterput Bestuur
42 8-14 Herinneringen aan de priester René van Eijden Godsdienst
42 15-18 Schetsen uit de geschiedenis van de gemeente Wehl (deel VIII) Over Wehl / Geschiedenis
42 19-23 Onder statig gelui opgaan tot den tempel Kerkgebouwen
42 25-25 De Lommen Diversen
42 26-27 Foto De Hoeksteen 6e klas 1972-1973 Schoolfoto's
42 28-29 Foto St. Jozefschool 2e klas 1971-1972 Schoolfoto's
42 30-36 De Bellefroid en de 'Grootenhoef' (of de 'Hoef') Boerderijen / Personen
43 4-20 Blessen op 'de Pol' Genealogie-Personen
43 21-22 Het Twentekanaal door het Liemerse Wehl Diversen
43 23-28 Raadslid: Bomen lijken wel parapluien (aanleg wegen) Over Wehl / Wegen
43 29-30 Nieuwe brandweervoorzieningen dankzij Pruisische meevaller (1836) Bestuur
43 31 Dat ging naar Den Bosch toe… O.V.W. excursie
43 32 Foto misdienaarsreisje Martinusparochie in 1937 of 1938 Godsdienst / Foto's
43 33 Foto Nieuw-Wehl 3e klas 1966-1967 Schoolfoto's
44 4 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 1. Inleiding Nijverheid
44 4-5 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 2. Achtergrond Nijverheid
44 6-7 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 3. Melverwerking op de boerderij Nijverheid
44 8-10 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 4. De Geldersch-Overijsselsche Maatscheppij van Landbouw  Nijverheid
44 10-12 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 5. Zuivelfabriekjse in de regio voor 1894 Nijverheid
44 12-16 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 6. De oprichting van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Wehl Nijverheid
44 16-18 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 7. De eerste tien jaar melkverwerking Nijverheid
44 19-20 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 8. De boter bekroond Nijverheid
44 20-22 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 9. Bouwplaats 'Dorpszicht' Nijverheid
44 22-26 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 10. Geen lidmaatschap van GOZ Nijverheid
44 27-28 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 11. De fabriek tot na de Tweede Wereldoorlog Nijverheid
44 28-29 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 12. De jubilea Nijverheid
44 29-30 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 13. De directeuren Nijverheid
44 30-32 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 14. Jaarverslagen Nijverheid
44 32 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 15. Melkverwerking Nijverheid
44 33-34 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 16. De opname binen Coberco Nijverheid
44 35-39 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - 17. Stoomzuivelfabriek Wehl, het kwam en ging Nijverheid
44 39-41 De Coöperatieve stoomzuivelfabriek Wehl - Gezinsbladen Rusink-Harmsen - 2 generaties Heemskerk Genealogie-Personen
45 4-11 De naam Wehl Over Wehl
45 12-15 Het leven van de priester Johannes Augustinus Berendsen Godsdienst / Personen
45 16-17 Het leven van de priester Arnoldus Nicolaas Berendsen Godsdienst / Personen
45 18-30 De Oeverdijk, bakermat van geestelijk leven (Overdiek) Boerderijen
45 31-36 Burgemeester Deurvorst in zijn element tijdens de roerige Wehlse jaren Bestuur / Personen
45 37-38 In 1842 brandde het dorp Wehl opnieuw Over Wehl
45 39-48 Armbestuur op bres voor weduwe (en gezinsblad Reinerus Gerhardus Pollmannn Godsdienst  / Personen
45 49 Foto St. Henricusschool 2e klas 1984 Schoolfoto's
45 49 Schoolfoto's
Foto Eerste Stap in Nieuw-Wehl 1e en 2e groep 1970-1971
46 4-9 De bevrijding van de gemeente Wehl Oorlog
46 10-16 Overzicht gesneuvelden Oorlog
46 17-20 Norman Drian Belveal Oorlog
46 21-23 De optocht tijdens het Bevrijdingsfeest 10 juli 1945 Oorlog
46 24-30 Burgemeester Frits Pouw deinsde nergens voor terug Bestuur / Personen
46 31-33 Onze Lieve Heer op zolder (Koksgoed) Boerderijen / Oorlog / Godsdienst
46 34-35 Bruiloft van Theodorus Spaan van huize 'Klein Bahr' en Grada Bremer van 'Fokkenkamp' 1933 Foto's / Personen
46 36-41 Kapel op de begraafplaats maakt historische vergissing ongedaan Begraafplaatsen
47 4-9 Onzin is Onzin. Herinneringen aan de Wehl-Revue 1939 Diversen
47 10-22 Een Brabander in het Liemerse Wehl. Henricus van Rooij, hoofd van de openbare school 1903-1928 Onderwijs / Personen
47 23-27 Burgemeester Jan Willem Verlinden. Wennen aan nuchtere dorpsgemeenschap. Bestuur / Personen
47 28 Foto Nieuw-Wehl 2e klas 1971 Schoolfoto's
47 29 Foto kleuterschool 'De Woelige Hoek' 1983-1984 Schoolfoto's
47 30 Ambtsketen gemeente Doetinchem uitgebreid: Wehl hoort er nu helemaal bij! Bestuur
47 31-33 Vijf doden kort na de bevrijding Oorlog
47 34-37 Door de Lijmers naar het Montferland Bossen
47 38-40 Herdenkingsrede 4 mei 2008 O.V.W.
47 40-41 Schoolboek 2009 en vervolg Literatuur
48 4-11 Zes Wehlse zouaven voeren in Italië een verloren strijd Zouaven
48 12-21 het begin van de landbouworganisatie in Wehl Verenigingen / Landbouw & Veeteelt
48 22-33 Vijfendertig jaar gemeentepolitiek in Wehl met V.V.W. '70 Bestuur
48 34-44 Noodlot torf Gerrit van 'de Hoef' en familie (G.A. Diesveld) Oorlog / Personen
48 45 Foto De Rank 6e klas 1976-1977 Schoolfoto's
48 46 Foto De Hoeksteen in Nieuw-Wehl 5e klas 1976-1976 Schoolfoto's
48 47-53 Spik en span dorp afgeleverd' (oud-burgemeester Roeland van den Boorn) Bestuur / Personen
49 4-11 Ontstaan van het landschap van Wehl-Heideslag Grondsoorten
49 7-11 Heideslag Archeologie
49 9-15 Heideslag Middeleeuwse Geschiedenis
49 12-23 De relatie van de mens tot de natuur. Kansen voor Heideslag Grondsoorten / Landbouw & Veeteelt
49 24-28 Kenteken aan het spoor (Silo) Verenigingen / Landbouw & Veeteelt
49 29-33 Huisbezoek als Achste Sacrament (Pastoor Brummelhuis) Godsdienst
49 34 Foto St. Martinusschool ±1938/1939 Schoolfoto's
49 35 Foto St. Henricussxhool 1968-1969 of 1969-1970 Schoolfoto's
49 36-44 Bijna 54 jaar electrotechniek in Wehl Nijverheid / Genealogie
49 45 Rectificatie en aanvulling HN 48 (landbouworganistaties en V.V.W. '70) Verenigingen / andbouw & Veeteelt - Bestuur
50 4-5 Vereniging op stoom na viering 100 jaar spoorlijn Spoorwegen
50 6-9 Vereniging op stoom na viering 100 jaar spoorlijn (beginjaren en zilveren jubileum) O.V.W.
50 10-26 Wehlse wielerrondes in de vijftiger en zestiger jaren Diversen
50 27-39 Noblesse oblige (Familiegeschiedenis van Lamsweerde) Genealogie-Personen
50 40 Foto De Rank 6e klas 1976-1977 Schoolfoto's
50 41 Foto De Hoeksteen Nieuw-Wehl 5e klas 1975-1976 Schoolfoto's
50 42-47 Verblijf der Paters Passionisten te Wehl Godsdienst
50 48-50 Ecxursie 18 juni 2011 - Staphorst en Westerbork Excursies / O.V.W.
50 51-53 Kenteken aan het spoor (een reactie op HN 49) Verenigingen / Landbouw & Veeteelt
51 4-5 Dr. Blom veertig jaren arts Personen
51 6-16 A.L.W. baron van Hugenpoth tot Aerdt, een burgemeester in crisistijd Bestuur / Personen
51 17-21 Historisch overzicht jumelage voormalige gemeente Wehl en gemeente Raesfeld Bestuur
51 22-27 Wehl was voor mij de school  (Pastoor van der Sman) Godsdienst
51 28 Foto St. Martinusparochie Communie 28 mei 1978 Schoolfoto's 
51 29 Foto Het Groene Licht (locatie Jozefschool) Schoolfoto's 
51 30-36 Militairen De Bellefroid Schitterende carrières Personen
51 37-40 Veertig jaar geleden startte de bouw van het zwembad 'De Byvoorde' Panden / Verenigingen
52 4-18 Burgemeester Joseph A.G.M. Baron van Lamsweerde en zijn gemeenteraad van 1897 tot 1914 Bestuur / Personen
52 19- De Streuper Volksverhalen
52 20-30 Ragasch/Ragas-Hammelrath, Verhalen van Vroeger Genealogie-Personen
52 31-37 Van caféverbod tot zwabberbode Bestuur 
52 35 Foto 60-jarig bestaan van de AMDG in 1956 Foto's / Verenigingen
52 36 Foto RK. Zangvereniging Orpheus in de 50-er jaren Foto's / Verenigingen
52 38-39 Boekbespreking - Zuivelfabrieken kwamen en gingen (Jos. G.M. Lankveld) Nijverheid / Literatuur
52 40 Communie Nieuw-Wehl 1956 Schoolfoto's
52 41 Foto St. Jozefschool 1e klas 1975-1976 Schoolfoto's
53 4-15 Deelnemers '1812' begraven in Zutphen (De Bellefroid) Genealogie-Personen
53 16-27 Burgemeester Hoogveld snel ingeburgerd in Wehl Bestuur / Personen
53 28-29 Veertig jaar Stichting Sport en Recreatie Wehl Verenigingen
53 30-37 Hubertus Wachtendonk, daar ben ik trots op! Genealogie-Personen
53 38 P.C. School met den Bijbel 1943-1944 Schoolfoto's
53 39 R.K. Basisschool De Rank 1992-1993 Schoolfoto's
53 40 Groete uit Wehl (R.K. kerk) Ansichten
53 41 De bijzondere boswachter als dagloner (H. van Ree) Bossen
53 Achterkant Burgemeester Hoogveld snel ingeburgerd in Wehl - Jagers met jachtbuit Foto's
54 4-11 Hermanus Fredericus Moorman, burgemeester in crisistijd Bestuur / Personen
54 12-17 4 en 5 mei 2013, Herdenking en Bevrijdingsdag Oorlog
54 18-19 Het onstaan van het Norman Belvealmonument Oorlog
54 20-21 Vrijheid spreek je af Oorlog
54 22-25 Het doorgeven van herinneringen (o.a. Jan Lukassen) Personen
54 26-31 Schatgraven bij Niweto (Nieuw-Wehlse Toneelver.) Verenigingen
54 32 Bewaarschool Nieuw-Wehl omstreeks 1943 Schoolfoto's
54 33 St. Jozefschool Afscheid groep 8 1985-1986 Schoolfoto's
54 34-36 Hulleman: pastoor tussen de mensen Godsdienst
54 37 De Beekseweg omstreeks 1960 Ansichten
54 Achterkant Opvoeringsbewijs Niweto Verenigingen
55 4-17 Burgemeester J.L.E.M. van Nispen tot Sevenaer Bestuur / Personen
55 18-20 "De tied van kökkestuul en cocosmatte" (Meubelzaak Bulsink uit Kilder) - deel I Literatuur / Middenstand
55 21-24 Tervoort pastoor met dubbel o Godsdienst
55 25-31 Familie Kaalberg uit de V.S. op zoek naar de "roots"  ( Giezen, Giesen, Kaalberg, Derksen) Genealogie-Personen
55 32 Foto Huwelijk S.J. Heemskerk en Johnna Geertruida Welling Foto's / Personen
55 33 In memoriam Henk Verbeek Personen
55 34-35 Excursie "Kop van Overijssel" Excursies / O.V.W.
55 36-37 Foto Lagere school Nieuw-Wehl omstreeks 1939-1940 Schoolfoto's
55