Onderstaande publicaties zijn te koop bij de Oudheidkundige Vereniging Wehl. U kunt ons vinden in het souterrain van “Het Raadhuis” (voormalige gemeentehuis), Raadhuisplein 1A, 7031 AW Wehl. De ruimte is te bereiken via de hoofdingang.
De eigen ruimte is elke maandag open van 13.30 tot 16.00 uur.

Bommen op Wehl

Er is inmiddels een heruitgave verschenen.

Grenspassages

Plusboek

Boek plus 216 plaatjes € 20,00. 

Ut de Fransozentid

Domitz • Raesfeld • Wehl
De drie partnergemeenten van nu onder de knoet van de grote Corsicaan Napoleon tijdens de jaren (1750-) 1800 tot 1815 en de gevolgen van het Wener Congres van 1815. € 3,-

Boerderij- en veldnamen in Wehl

Het boek is uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging Wehl en de Mr. H.J. Steenbergenstichting. Na jaren studie zijn nu de namen van boerderijen, veldnamen en een aantal panden in het dorp geïnventariseerd en aan het papier toevertrouwd. Wehl is verdeeld in een tiental vakken en ieder vak heeft een eigen kaart voorzien van de verzamelde gegevens. Naast de kaart is ook een luchtfoto van hetzelfde gebied afgedrukt, zodat een en ander duidelijk te lokaliseren is. Het boek is te koop bij de Oudheidkundige Vereniging Wehl.  5,-

100 Jaar Concordia Wehl

Jubileumboek van voetbalclub S.V. Concordia Wehl. Met onder meer: de geschiedenis van 1914 tot en met 2014, leuke interviews met Concordianen, achtergrondartikelen over de club, krantenknipsels en vooral veel oude en nieuwe foto’s. 256 pagina’s full color.
Te koop bij de oudheidkundigevereniging wehl. 12,50

Schoolboek | Geschiedenis van het onderwijs in Wehl

Met het zicht op de totstandkoming van een nieuw schoolgebouw voor het Timpaan werd het idee geopperd om de geschiedenis van het onderwijs in Wehl in kaart te brengen en in boekvorm te publiceren. Een flink aantal mensen is in de archieven gedoken en van de weergave van dat onderzoek of van bijdragen in andere vorm is in ruime mate gebruik gemaakt. Ook enkele oud-leerlingen vertrouwden hun persoonlijke ervaringen aan het papier toe. Dat alles heeft geleid tot een unieke weergave van de geschiedenis vanaf het einde van de 17e eeuw tot heden. Er zijn heel veel schoolfoto’s in het 200 pagina’s tellende boek weergegeven. Het moet al gek gaan wilt u uzelf niet tegenkomen tussen de vele leerlingen, die in de loop der tijd op een van de Wehlse of Nieuw-Wehlse scholen het onderwijs volgden. De uitgave is zeer goed verzorgd en het boek kent een harde kaft voorzien van een beschermlaag. 1e of 2e druk: 3,-  3e druk: 5,-

Mutaties en aanvulling op 1e en 3e druk: ov.wehl@hotmail.com

Wehl in Oude Ansichten

Wehl in Oude Ansichten werd samengesteld en geschreven door A.G.B. Koster en verscheen in 1990 bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel. Het bevat 76 foto’s en ansichten van Wehl en Nieuw Wehl tussen 1900 en ongeveer 1950. Het boekje is te koop bij de Oudheidkundige Vereniging Wehl en kost slechts: 5,-

Wehl Toen en Nu

Wehl Toen en Nu werd samengesteld en geschreven door A.G.B. Koster en verscheen in 1995. De foto’s anno 1995 werden verzorgd door Arjen Benard van Foto Benard te Wehl. Het bevat veertig foto’s en ansichten uit de periode 1900 – 1980. Getracht is om de foto’s uit 1995 vanuit dezelfde plaats te maken. 10,-

Waehls plat

Allemoal woorden, uutdrukkingen uut Waehl, beschrievingen van olde gebruken, boeren op ’t Waehlse land, olde spellekes, versjes, anekdotes en op de CD ko’j ’t Waehlse Plat ook heuren! Met disse uutgave willen wi-j onze taal bewaren veur onze kinder, veur ’t naogeslach. “Wij spreken de hoop uit”, nee, zo zeggen wi-j dat niet in Waehl: wi-j zeggen: “Mo’j ’s luusteren”: wi-j haopen dat dit buukske der toe bi-j al dragen dat ’t Waehls nog lang in Waehl te heuren is. Thuus, op straot en aoveral woor Waehlse luj mekaar spraeken. 20,- Uitverkocht

Heerlijck Ni-js 

Alle verschenen nummers t/m nr 40  1,- per stuk Alle verschenen nummers  vanaf nr 41 4,- per stuk

Pastoors Smals 

Boek Dokter Blom (kopie). 6,20

Scheepsjournaal 

Boek Dokter Blom (kopie). 8,-

Kruukskes met as 

Boek opgravingen Hessenveld. 15,90

Stratenboek Wehl 

Boek 400 jaar paden en wegen in Wehl. 3,-

Wel & Wehl

Boek 65 colums uit het Wehl Journaal (2001-2003). 7,-

Beelden uit het verleden 

DVD Wehl | Nieuw-Wehl | Kilder. 2,-

Ansichtkaarten 

Losse exemplaren. 0,10

Straten in en om Wehl ca. 1920, set van 6.  0,50

Monumentenroute

Monumentenroute in het dorp Wehl. 3