Heerlijk Ni-js 75 is uit, leden krijgen het z.s.m. thuisgestuurd.

Heerlijck Ni-js 75

 

Losse nummers € 4,-, exclusief verzendkosten. In Wehl gratis bezorgd. Bestellen via: ov.wehl@hotmail.com

Heerlijk Ni-js in vogelvlucht
Uit het leven van ‘Bruur Klaassen van ‘t Hagelkruus’

De monumentale boerderij Groot Byvoorde in Wehl werd sinds 1840 gepacht en bewoond door een familie Klaassen, die afkomstig was uit Angerlo. De eerste Klaassens waren Hermanus (Derk) Klaassen (Claessen) en Christina (klaasje) Pasch, Toen zij er gingen wonen is de boerderij gerestaureerd. In 1978 werd Groot Byvoorde, dat in het bezit was van de familie Van Barneveld (als erfgenamen van Jhr Ph.De Bellefroid),  via zaakwaarnemerskantoor Berendsen gekocht door Gerrit Klaassen en zijn zus Marie.

Jansen Bonenpad… of toch Bonaparte?

Bijnamen. Zoals ook in veel andere plaatsen ontbreekt het in Wehl niet aan het duiden van families door er een bijnaam aan toe te voegen. Bijna altijd is het de bedoeling om daarmee mensen met dezelfde naam uit  elkaar te houden. Hoe zat dat met Jansen Bonenpad?

In Memoriam Rudolph Dane

Ruud Dane, voor de mensen binnen de OVW ‘mijnheer Dane’ was medewerker van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, toen hij in 1985 het initiatief nam om in Wehl een historische vereniging op te richten.

In Momoriam Ernest  Scheerder

“Ernest was een goed mens met een groot hart.”Zo werd hij door zijn familie treffend omschreven in de aankondiging van zijn overlijden.
Binnen de Oudheidkundige Vereniging werd hij zeer gewaardeerd! Altijd bescheiden aanwezig en waar hij kon gaf hij zijn bijdrage aan vele de werkzaamheden.